Affektlære

Affektlære er en skoleretning innen barokkmusikken som omhandler klangens påvirkning på menneskets psyke. Opprinnelse til teorien lå i den greske antikkens retorikk.

I barokken forsøkte ikke komponistene å framstille sine egne følelser, men ble ansett – og anså seg selv – som håndverkere. Hovedideen var at komponisten skulle tilstrebe en gjennomgående affekt i et stykke eller sats for å unngå forvirring og kaos, og for å sikre at de oppnådde dette kunne de bruke de virkemidler som i henhold til affektlæren framkalte de ønskede «affekter» hos tilhørerne. Eksempelvis ble det postulert at en ren kvart førte til glede, stolthet og håp, mens en stigende melodi gav glede og små intervaller framkalte sorg. Tritonusfall var djevelen i musikken (diabolus in musica).

Doktrinen mistet sin betydning i den klassiske æra fordi komponister og teoretikere begynte å finne den i overkant mekanisk og unaturlig.

LitteraturRediger

  • Rolf Dammann: Der Musikbegriff im deutschen Barock. Volk, Köln 1967
  • Corinna Herr: Medeas Zorn. Eine «starke Frau» in Opern des 17. und 18. Jahrhunderts. Centaurus, Herbolzheim 2000, ISBN 3-8255-0299-6 (Beiträge zur Kultur- und Sozialgeschichte der Musik 2), (Zugleich: Bremen, Univ., Diss., 2000).
  • Marin Mersenne: Harmonie universelle, contenant la theorie er la pratique de la musique, 1636, Paris: Sebastien Cramoisy
  • Burkhard Meyer-Sickendiek: Affektpoetik. Eine Kulturgeschichte literarischer Emotionen. Königshausen & Neumann, Würzburg 2005, ISBN 3-8260-3065-6.
  • Ulrich Michels: dtv-Atlas zur Musik. Bind 2: Historischer Teil: Vom Barock bis zur Gegenwart. Deutscher Taschenbuchverlag, München u. a. 1985, ISBN 3-423-03023-2.
  • Michael Praetorius: Syntagma Musicum, 1615–1620
  • Hans-Heinrich Unger: Die Beziehungen zwischen Musik und Rhetorik im 16.–18. Jahrhundert. Triltsch, Würzburg 1941 (Musik und Geistesgeschichte 4, Olms, Hildesheim u. a. 2009, ISBN 978-3-487-02308-3.)

Eksterne lenkerRediger