Adjungert professor

(Omdirigert fra Adjunct professor)

Adjungert professor (engelsk: adjunct professor) er en akademisk stillingsbetegnelse med noe ulik betydning i forskjellige land. Stillingsbetegnelsen er særlig kjent fra USA, der den omtrent tilsvarer den norske timelærerstillingen. Betegnelsen finnes ikke i Norge.

USA og visse andre engelskspråklige landRediger

Tittelen adjungert professor (adjunct professor) brukes særlig i USA og visse andre engelskspråklige land. Den har stort sett samme betydning som timelærer ved norske akademiske institusjoner. Bruken av tittelen adjunct professor i USA innebærer ikke nødvendigvis at personen det gjelder er professor (i den norske betydningen av ordet), da tittelen svært ofte brukes om akademisk ansatte på universitetslektor- og førsteamanuensisnivå heller enn på virkelig professornivå («full professor»). De formelle titlene kan være adjunct assistant professor og adjunct associate professor for de to lavere gradene som tilsvarer assistant professor og associate professor,[1] men i dagligtalen blir disse ofte likevel betegnet adjunct professor. Det store flertallet som til daglig betegnes som adjunct professor i USA har lavere akademiske kvalifikasjoner enn det som kreves for begynnerstillingen assistant professor (universitetslektor).

I Norge har det forekommet i enkelttilfeller at institusjoner har oversatt professor II som adjunct professor,[2] men som regel betegnes disse stillingene som professor II eller bare professor også på engelsk, og det er bare professor (II) som er den offisielle betegnelsen på denne stillingen. I kontrast til professor II i Norge har adjunct professors i USA langt færre rettigheter og langt lavere status i universitetssamfunnet, og det store flertallet er ikke på norsk professornivå. Mens norske professorer II regnes som egentlige professorer med de samme rettighetene i universitetssamfunnene som andre professorer og den samme faglige statusen, rangerer adjunct professors i USA under de egentlige professorene og har ikke samme faglige rettigheter ved institusjonen eller stemmerett i styringen av den. Adjunct professors i USA har vanligvis svært korte kontrakter (på kurs- eller semesterbasis), får ofte ikke kontor, over to tredeler har ikke doktorgrad og de aller færreste har professorkompetanse i norsk forstand; adjunct professor i USA tilsvarer derfor i regelen heller timelærer i Norge. Av disse grunnene bruker f.eks. Universitetet i Oslo ikke denne oversettelsen.

DanmarkRediger

I Danmark gis tittelen adjungeret professor i utgangspunktet nærmest som en æresbevisning, for en periode på fem år, og medfører ikke lønn for eventuelle forelesninger. Det kan likevel gis lønn for andre typer arbeidsoppgaver etter nærmere avtale, og en adjungert professor kan etter nærmere avtale også inngå i bedømmelsesutvalg m.v. og delta i institusjonens forskning eller samarbeide med denne om forskningsprosjekter. Det dreier seg derfor om en noe løsere tilknytningsform enn den norske professor II-stillingen.

ReferanserRediger