Adelsgods betegner benefisert gods som tilhørende adelen. Dette er en type mensalgods som aldri har gjort seg særlig gjeldende i Norge. Nedover i Europa var imidlertid denne godstypen mer vanlig, sammen med kanselligods, en bestemt type gods i hertugdømmene Slesvig og Holstein, og der utgjorde de den lokale avarten av riddergodsene innenfor føydaltidens Tyskland.

Schleswig og Holstein omkring 1650. De adelige gutsbezirke (lys orange) befant seg hovedsakelig i de østlige delene av hertugdømmene og stod under den felles overhøyhet til danskekongen og hertugen av Gottorf

Se også rediger