Acta Sanctae Sedis

Acta Sanctae Sedis var den offisielle meldingsbulletinen til Den hellige stol. Den ble utgitt fra 1865, da med en noe lengre tittel: Acta Sanctae Sedis in compendium redacta.

Navnet ble endret til Acta Apostolicae Sedis under pave Pius X den 23. mai 1904, slik at årsnummereringen fra da av tar utgangspunkt i år 1904.