Act of Uniformity 1552

Act of Uniformity 1552 var en lov vedtatt av Det engelske parlamentet i 1552, under Edvard I.

Loven var et av flere skritt mot å gjøre England til et mer protestantisk land. Den erstattet Act of Uniformity 1549 ved å innføre en ny utgave av Book of Common Prayer.

Det ble også innført straff for de som ikke deltok i gudstjenester hvor bønneboken ble brukt. For første gangs forseelse var straffen seks måneders fengsel, for annen gang ett år og for tredje gangs forseeelse livstid.

Loven ble opphevet av Maria I i 1553.