Absorpsjon i farmakologi

I farmakologi (farmakokinetikk) er absorpsjon opptak av en forbindelse (som regel legemiddel) til organismen. Dette skjer typisk gjennom tarm, men absorpsjon gjelder også opptak av legemidler gjennom hud og andre former for parenteral administrasjon. Egenskaper ved legemiddelet som pH og fettløselighet er avgjørende for absorpsjonen. Også egenskaper hos pasienten som for eksempel tarmfunksjon påvirker absorpsjon.

LitteraturRediger

  • Rang, H. P.; Dale, M. M.; Ritter, J. M.; Moore, P. K. (2003). Pharmacology (5 utg.). Elsevier Limited. ISBN 0-443-07145-4. 
  • Rang, H. P.; Dale, M. M.; Ritter, J. M.; Flower, R. J.; Henderson, G. (2012). Pharmacology (7 utg.). Elsevier, Churchill Livingstone. ISBN 978-0-7020-3471-8. 
  • Simonsen, Terje; Aarbakke, Jarle; Lysaa, Roy (2010). Illustrert farmakologi. Bind 1 (3 utg.). Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1010-7. 
  • Aronsen, Jan Magnus; Birkeland, Jon Arne; Munkvik, Morten; Sjaastad, Ivar (2011). Repeter! Farmakologi. Bind 1 (3 utg.). Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-054-0130-3. 
  • Taraldsen, Tore; Myhre, Lars Kristian (2014). Farmakologi. Pixmed Medical Communication. ISBN 9788299852159. 
  • Lemke, Thomas L.; Williams, David A.; Roche, Victoria F.; Zito, S. William (2013). Foye's Principles of Medicinal Chemistry (7 utg.). Lippincot Williams & Wilkins. ISBN 1-4511-7572-8.