Åpne hovedmenyen
Abortloven
Lov om svangerskapsavbrudd
Abortloven
TypeLov
VirkeområdeNorge
MyndighetStortinget
Vedtatt13. juni 1975
I kraft1. januar 1976
Nettsidelovdata.no

Abortloven (langtittel lov om svangerskapsavbrudd) er en norsk lov som regulerer adgangen til svangerskapsavbrudd (abort).[1]

Loven slår fast at samfunnet så langt råd er skal sikre alle barn betingelser for en trygg oppvekst, og at samfunnet som et ledd i dette arbeidet skal sørge for at alle får etisk veiledning, seksualopplysning, kunnskaper om samlivsspørsmål og tilbud om familieplanlegging, for derved å skape en ansvarsbevisst holdning til disse spørsmål slik at antall aborter blir lavest mulig.[2]

Videre gir loven kvinner rett til selvbestemt abort såfremt inngrepet kan skje før utgangen av tolvte svangerskapsuke og tungtveiende medisinske grunner ikke taler mot det.[3] I visse tilfeller åpner loven for abort etter tolvte svangerskapsuke, mens det må foreligge «særlig tungtveiende grunner» for å ta abort etter utgangen av attende svangerskapsuke. Dersom man tror at fosteret er levedyktig, kan tillatelse til abort ikke gis.

Loven har også bestemmelser om abortnemnder og Abortklagenemnda, og om at abort kun kan utføres av lege.

Abortloven pålegger helseregionene å ta hensyn til "helsepersonell som av samvittighetsgrunner ikke ønsker å utføre eller assistere ved slike inngrep" [4].

Abortloven trådte i kraft 1. januar 1976, og erstattet Lov om svangerskapsavbrott i visse høve av 1960.

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger