4. departement

tidligere norsk departement (1814–1818)

4. departement var i perioden 18141818 en av enhetene i den norske sentraladministrasjonen.

2. mars 1814 kunngjorde prins Christian Frederik at det skulle oppnevnes et regjeringsråd og et sentralt embetsverk. Dette skulle organiseres i fem departementer etter forbilde av det som i Danmark het kollegier. De fem departementene blei betegna ved tall, og 4. departement fikk ansvar for handels- og tollsaker.

I og med Grunnloven av 17. mai 1814 endra regjeringsrådet betegnelse til statsrådet.

30. november samme år (ved etableringa av unionen med Sverige) blei departementsordninga endra. Det skulle da være seks departement. Handel og toll blei plassert sammen med finans i 5. departement. 4. departement blei ansvarlig for innenrikssaker som land- og bergvesen, skogbruk, fiskerier, kanaler, havner, kameralvesen (statens forretningsdrift) og distriktenes økonomi.

Etter vedtak 17. november 1818 blei det ytterligere endringer i departementene fra 1. januar 1819. Vi fikk da departementsnavn av dagens type, altså etter saksfeltet.

Sjef for 4. departement (første ordning – handel og toll)Rediger

Sjefer for 4. departement (andre ordning – indre saker)Rediger

KilderRediger

  • Håndbok for Riksarkivet (redigert av Knut Johannessen, Ole Kolsrud og Dag Mangset), ad Notam Gyldendal, Oslo 1992, side 86–88.
  • Det norske statsråd 1814–1945, Statsministerens kontor 1996, side 19 ff.