134 f.Kr.

Begivenheter i 134 f.Kr.
Dødsfall - Fødsler
Ledere
Statsledere