.NET eller .NET Framework er en samling teknologier rundt programvareutvikling fra Microsoft som først ble introdusert i 2002. Siden har plattformen fått fotfeste og er i dag en av de mest brukte utviklingsplattformene i verden. Microsoft benytter et mellomlag mellom applikasjon og operativsystem, ikke ulikt det som er brukt i Java-basert utvikling og er et rammeverk for applikasjoner.

.NET
Utvikler(e)Microsoft, Xamarin
Utgitt 13. februar 2002
Nyeste versjon4.8.1 (9. august 2022)[1]
PlattformMicrosoft Windows
OperativsystemMicrosoft Windows
LisensMIT-lisensen
Nettsteddotnet.microsoft.com/
Etterfølger.NET
Denne artikkelen er om Microsoft-teknologien .NET. For artikkelen om toppnivådomenet .net se: .net (toppnivådomene)

Utviklingsmiljø Rediger

Et program kompileres til et felles mellomformat som kalles Microsoft Intermediate Language (MSIL, eller bare IL). I dette formatet er klasser og typer i henhold til Common Type System (CTS), som er en del av Common Language Specification (CLS). Ved kjøring blir dette mellomformatet kompilert just-in-time, til det formatet prosessoren kan håndtere.

Slike program kan kjøres i en virtuell maskin, benevnt Common Language Runtime (CLR). Under kjøringen besørger CLR blant annet sikkerhet, trådstyring og søppeltømming (garbage collection, makulering av foreldet stoff). Et assembly er det minste enkeltprogram som vil kunne distribueres. CLR vil under kjøringen sikre mot ulovlig interaksjon mellom slike assemblies, som ikke nødvendigvis har samme opprinnelse.

Programmeringsspråk Rediger

Høynivåprogrammeringsspråk som lager IL-kode må være i henhold til CLS, og derunder, CTS. I 2005-versjonen finner vi Visual Basic, C#, C++ og J#. Denne infrastrukturen er sammenfattet i Common Language Infrastructure (CLI), som er basert på standarden ECMA 335.

Klassene i .NET er basert på Basic Class Library (BCL), der standardklassene ligger. Databaselaget ADO.NET lager et felles grensesnitt mellom .NET og det man har av lokale lager (ODBC, OLE DB, eller spesielle databaser). Vevlaget ASP.NET brukes for presentasjonslaget i vevapplikasjoner, der de såkalte vevkontrollene kan limes inn. Vevtjenester lar prosesser utveksle data via den åpne W3C-standarden WSDL, herunder SOAP for administrering av selve dialogen (ordstyre), og XML for selve språkbruken (formatet). CLR vil også sikre gjenbruk av eldre programvare, formatert som Component Object Model (COM) eller lignende, ved å koble det til kjøringen i den grad det etterspørres.

Versjonshistorie Rediger

.NET gjennomgikk en revisjon samt utvidelse fra den opprinnelige 1.0 og 1.1, og var i november 2005 å finne i versjon 2.0. Programmerering av .NET-basert programvare skjer hovedsakelig med programvaren Visual Studio fra Microsoft. Det er gjort forsøk på å lage et kjøremiljø (CLR) for Linux, Mono.

Referanser Rediger

Eksterne lenker Rediger