Østre Bosporos

Østre Bosporos (russisk: Босфор Восточный – Bosfor Vostotsjnyj) er et sund som skiller Muravjov-Amurskijhalvøya og Russkijøya i Primorskij kraj i Russland. Det knytter sammen Amurbukta og Ussuribukta.

Kart over Vladivostok, 1918
Russkijbroen under bygging
Russkijbroene

Sundet er 9 km langt og bare 800 meter bredt på det smaleste. I 2012 ble det åpnet en bro mellom Russkijøya og Vladivostok.