Østfoldbanen Oslo–Ski

jernbanestrekning i Norge

Østfoldbanen Oslo–Ski er den nordlige fellesstrekningen på Østfoldbanen. Den ble åpnet i 1879 sammen med Vestre linje som del av Østfoldbanen.

På grunn av kapasitetsproblemer på strekningen ble en ny jernbaneforbindelse, Follobanen, åpnet i desember 2022.[1]

9. august 2021 ble den 1,4 km lange Kongshavntunnelen tatt i bruk sammen med den 650 m lange tunnelen under Middelalderparken, sistnevnte utgjør den nordligste delen av Blixtunnelen. Tunnelstrekningen blir trafikkert av Østfoldbanens tog i retning Oslo S. Sørgående tog benytter samme trasé som tidligere.[2]

Linjekart rediger

Rødt er Blixtunnelen med Follobanens trase, blått er Østfoldbanens spor retning mot Oslo S.
Bekkelaget tunnel under anlegg.
Hallagerbakken jernbanebru brukes i dag av en sykkelsti.
Holmlia stasjon
Ski stasjon.
Tegnforklaring
Vis V veier, H historikk, D driftsanlegg
Oslotunnelen (1980)
0,27 km Oslo S (1854)
Grønland Hovedbanen/Gjøvikbanen
Follobanen
Nordenga bru
«Klypen», erstattet av tunnel
Bispegata tunnelportal u/ Middelalderparken, Minneparken (198 m)
Bispegata tunnelportal u/ Middelalderparken, Minneparken (198 m)
Gamlebyen sidespor til Lodalen
Gamlebyen (63 m)
Follobanen v/ Blixtunnelen
Loenga–Alnabrulinjen
Loenga–Alnabrulinjen
Klypensporet, erstattet av tunnel
Sørenga gangbru
Sørenga bru
1,08 km sidespor fra Loenga
Bekkelaget havnespor
2,35 km Hovedsignal 603
Kongshavntunnelen bare mot Oslo S
Follobanen
3,08 km Ekeberg blokkpost
Bekkelaget (578 m)
Bekkelaget (578 m)
3,95 km Bekkelaget (1879)
Bekkelaget (1958–1983)
4,30 km Bekkelaget (1988)
Bryndiagonalen, planlagt[3]
5,65 km Nordstrand blokkpost
Nordstrandveien
5,95 km Nordstrand (1880)
Ljabruveien
7,15 km Ljan (1879)
gammel linje via Hallagerbakken
Herregårdsveien
8,07 km Ljabru blokkpost
Sole (73 m)
Ljansviadukten (235 m)[4]
8,68 km Hauketo (1925)
155 Ljabrudiagonalen
9,85 km Holmlia (1987)
10,20 km Holmlia (1988)
Holmlia (1932)
Gamlelinja
11,15 km Rosenholm blokkpost
11,35 km Rosenholm (1988)
tSTR Oslo
Akershus
Follobanen[1] fra Oslo S
152 Mastemyrveien
12,88 km Kolbotn (1895)
14,05 km Solbråtan (1939)
14,60 km Solbråtan blokkpost
152 Skiveien
Fv1420 Tverrveien
15,72 km Myrvoll (1919)
17,36 km Greverud (1939)
18,26 km Oppegård (1879)
156 Gamle E6
Tussebekken (ca. 16 m)
19,22 km Tusse blokkpost
20,12 km Vevelstad (1985)
20,77 km Langhus (1989)
152 Langhusveien
20,82 km Langhus (1919)
22,25 km Roås blokkpost
Follobanen
Follobanen
Ski hensetting
Fv1378 Nordbyveien
24,31 km Ski (1879)
Østre linje via Mysen til Sarpsborg
Vestre linje via Moss til Sarpsborg

Referanser rediger

  1. ^ a b http://www.jernbaneverket.no/PageFiles/9775/Traseer%20for%20Follobanen.pdf
  2. ^ «Kongshavntunnelen – en milepæl i Follobaneprosjektet». Bane NOR. 15. september 2021. Besøkt 20. september 2021. 
  3. ^ Jernbaneverkets brosjyre Follobanens konsekvensutredning
  4. ^ Bjerke, T. & Holom, F. (2004). Banedata 2004. Data om infrastrukturen til jernbanene i Norge. Hamar/Oslo: Norsk Jernbanemuseum og Norsk Jernbaneklubb. s. 329