Ørkenrose

Ørkenrose er blomstaktige opake krystaller av mineralet gips, barytt eller kalkspat sammen med sandkorn som finnes i ørkenområder. Fargen er brun/beige.

Ørkenrose
Baryttrose i Oklahomaörkenen, USA

Krystallhabitusen har en tendens til å danne rosetter når krystallene oppstår i tørre, sandete forhold, som under fordamping i grunne saltbasseng. Ørkenrosene av gips er vanligvis tydeligere, med skarpere kanter enn baryttroser.