Æresgalleri

Æresgalleri (fra Hall of Fame) er en type museum som er tiltenkt personer som har gjort en spesiell innsats på et bestemt område; et yrke, et fagfelt, en sport eller liknende. Ofte er et æresgalleri knyttet til en bestemt bygning eller museum som gjør ære på medlemmene. I andre tilfeller er det mer symbolsk og består simpelthen i en liste med betydningsfulle personer. Begrepet har opphav i USA.

Det første æresgalleri som ble opprettet var Hall of Fame for Great Americans, grunnlagt av New York University i 1900.

I Norge finnes Rockheim Hall of Fame som ble opprettet i 2011. I tillegg har man Norsk Idretts Æresgalleri.

Se ogsåRediger