Injurie

(Omdirigert fra Ærekrenkelse)

En injurie, eller ærekrenkelse, er ifølge Almindelig borgerlig Straffelovs kapittel 23[1] et lovbrudd hvor en person ved ord eller handling krenker en annens gode navn og rykte, æresfølelse eller utsetter noen for hat eller ringeakt.

Æres/selvfølelsen omhandles i § 246, mens § 247 omhandler det å forårsake noens tap av omdømme slik at deres erverv eller stilling blir utsatt for ringeakt eller tap.

Loven gir en strafferamme på inntil 6 måneder etter § 246, mens § 247 har en ramme på inntil 2 år. Dog kan straffen falle bort dersom injurianten fører sannhetsbevis, se dog § 249. Påtalemyndigheten vil normalt ikke fremme slike saker etter eget initiativ.[2]

Det er ikke bare navnet som er under beskyttelse, men selve personen. Det vil si at enhver handling/ord egnet til å utsette en person for hat, ringeakt eller dårlig rykte faller under denne paragraf. Hvis det er en enighet i en gruppe om bruk av koder om en person; om det er «han» eller enkelt og greit vanlig kallenavn og bruker det som middel til å utsette det for det ovennevnte, vil dette falle under æreskrenkelse.[3]

Injurier, eller ærekrenkelser ble avkriminalisert ved straffeloven av 2005 med virkning fra 1. oktober 2015.[4] Ærekrenkelser kan imidlertid gi grunnlag for erstatningsansvar jf. lov om skadeserstatning § 3-6 a.

ReferanserRediger

  1. ^ Almindelig borgerlig Straffelov 23de Kapitel. Ærekrænkelser
  2. ^ Kilde: Juridisk leksikon, 2. utgave (1966)
  3. ^ http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/regpubl/otprp/2008-2009/otprp-nr-22-2008-2009-/5/14.html?id=54041
  4. ^ Andenæs, Johs (10. juli 2017). «ærekrenkelse». Store norske leksikon (norsk). Besøkt 18. februar 2018. 

LitteraturRediger

  • Johs. Andenes: Alminnelig strafferett. Akademisk forlag, Oslo 1956