Åsgårdstrand Idrettsforening

Åsgårdstrand Idrettsforening ble opprettet i 1936 og holder til i eget klubbhus ved Bakkeåsen i Åsgårdstrand.

I 2008 er det to undergrupper i idrettsforeningen, nemlig fotball og turn.

Fotballgruppa rediger

ÅIF fotball disponerer to store fotballbaner, der den ene er belagt med kunstgress og er opplyst av lyskastere. I tillegg består idrettsanlegget av én liten bane, samt en liten grusbane.

ÅIF A-lag spiller for tiden i 5. div og har ambisjoner om opprykk hvert år. Rekrutt/ B-laget spiller i 8.div.

I tillegg har klubben mange yngre lag i lille- og miniputtseriene, samt junior og old boys.

Cuper og turneringer rediger

Paletten Cup er en fotballcup for klassene fra junior og lavere og går over to dager.

De siste årene har de hatt ca. 70 – 80 lag på cupen. Det spilles kamper uten sluttspill i 5'er og 7'er klassene og det er premier til alle deltagere i disse årsklassene. I 11'er klassene settes det opp lagspremier til de beste.

Klubben satser på å få til et så godt sportslig opplegg som mulig og der antall lag i klassene tillater det setter de opp 4 kamper per lag. Hver kamp spilles over 2 omganger a 10-15 min (avhengig av klasse).

Cupen går på ÅIF's anlegg i Åsgårdstrand. Det er et oversiktlig område med to 11'er baner, hvorav en er kunstgress og en er naturgress, og en 7'er bane. Banene deles opp i mindre spilleflater etter behov. Parkering ca. 100 meter fra anlegget.

Turn rediger

Det er for tiden lav aktivitet i ÅIF turn, grunnet mangel på egen allaktivitetshall. Denne er dog under planlegging og da forventes mer aktivitet også i andre idrettsgrener enn fotball.

Åsgårdstrand på Tvers rediger

ÅIF står også for utgivelsen av Åsgårdstrands eget blad.

Åsgårdstrand på tvers tar mål av seg å gi innbyggerne i Åsgårdstrand et friskt og levende bilde av det lokale foreningslivet. Bladet kommer ut fire ganger i året og blir delt ut til alle husstander gratis. Åsgårdstrand Idrettsforening står for utgivelsen, og redaktør er Knut Skjeldbred. Med i redaksjonskomiteen er Bengt A. Berg og Paul-Erik Bergmann. I 2009 er Redaktør Per Øyvind Strand, Åsgårdstrand på Tvers er i sin 18. årgang. Medlem av redaksjonen er Ståle Rydberg, som også er markedsansvarlig for Åsgårdstrand Idrettsforening.

Eksterne lenker rediger