Åsatru

trosretning

Åsatru eller åsatro er en gren innenfor et mangfold av nyhedenske trosretninger og betegner flere nyreligiøse og subkulturelle bevegelser som henter inspirasjon i norrøn mytologi.

Moderne amulett, kopi fra vikingtiden

Åsatru har tilhengere verden over, og flere åsatru-grupperinger har vært offentlig godkjent som trossamfunn i Norge. Det første, Odins Ætlinger, ble godkjent i 1994[1] og senere avregistrert i 2008. Åsatrufellesskapet Bifrost fikk godkjennelse i 1996 og Forn Sed Norge i 1999.[2] Bifrost og Forn Sed fikk i 2020 statstilskudd for henholdsvis 421 og 126 medlemmer.[3]

Åsatru betyr «troen på æsene», men omfatter hele spekteret av æser, åsynjer og andre skikkelser innen norrøn mytologi. Ordet åsatru (asetro) ble først introdusert i nasjonalromantikken i det 19. århundre som en beskrivelse på vikingtidens hedenske religion. «Forn sed» er et annet navn på tradisjonen, som betyr «gammel sed» eller «gammel skikk». Dagens åsatru er en rekonstruksjon av den norrøne troen, og kan ikke direkte sidestilles med denne.[4]

TrosgrunnlagRediger

Åsatru er en ikke-dogmatisk erfaringsbasert religion. Det vil si at det ikke finnes dogmer for hva som er riktig eller gal tro, og at det i stor grad er opp til den enkelte troende eller gruppe å definere sin egen religiøse tro. Likevel samles man om et felles begrepsapparat og kult.

I åsatrua er det langt viktigere hvordan man oppfører seg enn hva man tror på. Begreper som ære, høviskhet og gjestmildhet blir ofte fremhevet som viktige for åsatroende.

Det jordiske livet regnes som viktigere enn det som skjer etter døden.

Trossystemet kan beskrives som polyteistisk eller animistisk. Utgangspunktet for det religiøse innholdet, troen om man vil, er en moderne tolkning av mytene og verdensbildet som finnes overlevert i form av norrøn mytologi. Vi har ikke full kjennskap til hvordan religionsutøvelsen i Norden i tiden før innføringen av kristendommen artet seg. En av skillelinjene mellom forskjellige grupperinger i åsatrumiljøet har vært hvorvidt man i størst mulig grad søker å gjenskape religionsutøvelsen i norrøn tid, eller tillater moderne nytolkninger.

Åsatruens moderne historieRediger

I nasjonalromantikken var det stor interesse for forfedrens tradisjoner og forestillinger. I Norden ble det gjort forsøk på å rekonstruere den førkristne religionen med Eddakvadene og ættesagaene som råstoff. Forestillingen om den tapre og blodtørstige vikingen stammer fra denne perioden. Seinere forskning har vist at norrøn religion ikke var en enhetlig tro, men omfattet mange ulike, ofte lokale, tradisjoner og ritualer, og at disse forandret seg sterkt over tid.

De siste årtiene har ulike grupper tatt opp elementer av førkristen norrøn tro og utviklet dem på svært ulike måter spesielt innen to hovedstrømninger, den rasistiske og den motkulturelle/økologiske. Men disse skillelinjene er ikke bastante. For eksempel forsøker det tyske motstykket til Norsk Hedensk Front å forene økologi og rasisme.[5] Dette er en videreføring av den ideologi som var vanlig i nyhedenske miljøer siden begynnelsen av tredveårene (Tor Strand (desember 1943). «Ungdom». Ragnarok (7-8): 190. ).

Den rasistiske åsatruen kalles gjerne odinisme og har sitt utspring i den okkulte forløperen for nazismen, ariosofien.[6] To av Norges mest markante åsatruere i det forrige århundre var nasjonalsosialisten Per Imerslund (19121943)[7] og komponisten Geirr Tveitt. En forgrunnsfigur for odinismen i våre dager er Varg Vikernes. Selv om religionen har desidert flest tilhengere i USA er den ikke offentlig godkjent der[trenger referanse]. Åsatruen har ifølge Asatru Folk Assembly mellom 10000 og 20000 tilhengere i USA. Blant annet er den blitt populær i amerikanske fengsler der det har forekommet drap motivert av denne religionen.[8]

Den andre hovedstrømningen i moderne åsatru springer ut av de motkulturelle strømningene på sekstitallet og new agemiljøenes nyreligiøsitet. Organisasjoner som Foreningen Forn Sed og Åsatrufellesskapet Bifrost er politisk nært knyttet til den økologiske bevegelsen, og står religiøst og rituelt nær den moderne heksebevegelsen wicca. Disse gruppene er erklært anti-rasistiske.

Man kan noe forenklet dele åsatru inn i tre kategorier:

 1. Neopaganistisk åsatro, som henter sin inspirasjon fra neopaganistiske religioner og new age.
 2. Revitalistisk åsatro, har et relativt snevert utgangspunkt i kilder som forteller om førkristen tro og skikk i Norden, samt at de bruker mye av folketroen, som oppfattes som førkristne tradisjoner.
 3. Rekonstriktionistisk åsatro, forsøker å rekonstruere teologi, etikk og livssyn på bakgrunn av kjente kilder. Slik mener de å få fram en relativt sikker kunnskap om fortiden.

Symboler og motiver farget av Åsatru og mer eller mindre troverdige rekonstruksjoner av vikingtidens livsstil, brukes også som rekvisitter i ulike former for moderne massekultur, uten at det nødvendigvis ligger noen seriøs overbevisning bak dette. Eksempler kan være levende rollespill som laiv, og i black metal-miljøet sammen med satanisme og okkultisme. Det er i dette miljøet stor oppslutning om odinismen.[trenger referanse]

Den moderne åsatru finnes i flere varianter; noen av disse har rasistiske holdninger, mens andre tar skarpt avstand fra slike tendenser.

Åsatrufellesskapet Bifrost og Foreningen Forn Sed legger stor vekt på å ta avstand fra rasismen. Antirasister med åsatruholdninger har opprettet en nidstang mot rasistisk bruk av norrøne symboler og myter.[9]

NordenRediger

Danmark

Island

Norge

Sverige

Resten av EuropaRediger

Frankrike

Nederland

Spania

Storbritannia

Tyskland

Resten av verdenRediger

Australien

Canada

USA

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

 1. ^ «Trossamfunnsrapport» (PDF). Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 17. mars 2006. [død lenke]
 2. ^ «Trossamfunnsrapport» (PDF). april 2009. Arkivert fra originalen (PDF) 24. juli 2011. 
 3. ^ Antall tilskuddstellende medlemmer i tros- og livssynssamfunn 2020, Oversikt fra Regjeringen
 4. ^ Gro Steinsland ved «Senter for studier i vikingtid og nordisk middelalder» (2. oktober 1996). «Uttalelse til Justisdepartementet» (PDF). Arkivert fra originalen (PDF) 3. november 2005. 
 5. ^ «Odalism - a green evolutionary perspective». Allgermanische Heidnische Front. Arkivert fra originalen 26. juli 2011. 
 6. ^ Terje Emberland (2003). «Religion og rase - Nyhedenskap og nazisme i Norge 1933-1945». Humanist Forlag.  s. 34.
 7. ^ Bernt Rougthvedt og Terje Emberland (2004). «Det ariske idol». Aschehoug. Arkivert fra originalen 28. september 2007. 
 8. ^ Randi Johannessen (25. juli 2006). «Åsatru sprer seg i amerikanske fengsler». Aftenposten. 
 9. ^ Arild Hauge: Nidstang

Eksterne lenkerRediger