Årstaviken er en vik i den østligste delen av Mälaren i Stockholm. Viken ligger innenfor bydelene Södermalm, Liljeholmen og Årsta.

Årstaviken begynner ved Liljeholmsbron og slutter ved Hammarbyslusen. På det meste er den 625 meter bred.

Midt i Årstaviken ligger Årsta holmar, tre sammenvokste øyer. Over viken og Årsta holmar går Årstabroene, to jernbanebroer som ble åpnet i 1929 og 2005.