Åpen folkekirke

Norsk kirkelig organisasjon

Åpen folkekirke er den første[1][2][3] organisasjonen som har formulert en plattform[4] og et valgprogram[5], og stilt egne lister til bispedømmerådsvalg i de fleste bispedømmene i Den norske kirke. Dette skjedde første gang i Kirkevalget i 2015. Da stilte Åpen folkekirke lister i 9 av de 11 bispedømmene.[6][7]

Logoen til Åpen folkekirke

Bakgrunnen for initiativet til dannelsen av Åpen folkekirke var flersidig, men oppstarten i 2014 ble utløst av at Kirkemøtet 8. april det året ikke kom fram til noe vedtak om kirkelig vigsel for likekjønnede ektepar.[8][9] I tillegg til engasjementet for dette temaet, var initiativtagerne opptatt av å utvikle kirkedemokratiet og å sikre en egentlig åpen folkekirke, også når Den norske kirke skulle skilles fra staten.[10]

Åpen folkekirke ble stiftet 11. juni 2014 ved et stiftelsesmøte i Oslo. Et styre med leder Sturla Stålsett, nestleder Marianne H. Brekken, fem andre styremedlemmer og to varamedlemmer ble valgt.[11] Vedtektene som ble formulert, definerer blant annet organisasjonens formål.[12]

Medlemmer i Åpen Folkekirke på årsmøtet 2019.

Siden 2015 har den landsdekkende organisasjonen avholdt årsmøter med debatt om plattform og valgprogram, samt valg av styre.[13]

I Kirkevalget 2015 stilte Åpen folkekirke lister i 9 av 11 bispedømmer i valget av leke[15] representanter til bispedømmerådene. Medlemmene i bispedømmerådene utgjør også Kirkemøtet i Den norske kirke. Her fikk Åpen folkekirkes lister 61,77% av stemmene (231 349 av 374 534). Medlemmer av Åpen Folkekirke stilte på Nominasjonskomiteens lister i Stavanger bispedømme og Bjørgvin bispedømme (de eneste listene til valg i disse bispedømmene), og fikk andeler av personstemmene som antyder en oppslutning om Åpen folkekirkes program på henholdsvis rett under 50% og rundt 66%.[16]

På det første Kirkemøtet etter Åpen Folkekirkes valgseier ble Kristin Gunleiksrud Raaum 11. april 2016 valgt til leder for Kirkerådet. Hun er valgt inn i Oslo bispedømmeråd fra Åpen Folkekirkes liste.[17] Åpen folkekirkes medlemmer er 2016-2020 i flertall i Kirkerådet.[18][19]

Arbeidet med å utarbeide en ny vigselsliturgi for likekjønnede ble formelt satt i gang av Kirkemøtet 11. april 2016.[20] På Kirkemøtet 30. januar 2017 kunne Åpen folkekirke feire vedtaket om en ny vigselsliturgi for alle ektepar, både par av likt og ulikt kjønn.[21] Dette kom i stand takket være Åpen folkekirkes valgseier i 2015, men ble vedtatt med et flertall som strakk seg langt bredere enn Åpen folkekirkes representanter blant lekfolk, prester og biskoper. Vedtaket ble fattet med 83 mot 29 stemmer. Bispekollegiet var en viktig premissleverandør for vedtaket, som innebærer at det er et uttalt rom for to ulike syn på ekteskapet i Den norske kirke. Den nye vigselsliturgien skal kunne brukes i alle kirker i landet, men prester i kirka har rett til å reservere seg fra å forestå vielse. Den gamle liturgien kan fortsatt brukes av par som ønsker det.[22]

I løpet av valgperioden 2016-2019 har det blitt etablert regionlag med egne styrer for Åpen Folkekirke i alle bispedømmer.[23] Disse har i henhold til vedtektene gjennom nominasjonsprosesser stilt lister i alle 11 bispedømmer til Kirkevalget i 2019.[24][25][26] Disse listene stilles til valg av leke medlemmer til bispedømmerådene og dermed samtidig til Kirkemøtet.

På årsmøtet 7. januar 2016 ble Gard Sandaker-Nielsen, leder av Oslo bispedømmeråd,[27] valgt til leder av Åpen folkekirke for to år etter Sturla Stålsett.[28] Sandaker-Nielsen ble gjenvalgt i 2018[29].

ReferanserRediger

 1. ^ Hagen, Knut-Øyvind (18. januar 2015). «– Folk må engasjere seg». NRK. Besøkt 4. mai 2019. 
 2. ^ «To lister til bispedømmerådsvalget i Borg». Borg Biskop og Bispedømmeråd. Besøkt 4. mai 2019. 
 3. ^ Jakobsen, Marianne (17. mars 2015). «Kjemper om makten i Agder og Telemark bispedømme». NRK. Besøkt 4. mai 2019. 
 4. ^ «Plattform». Åpen folkekirke. 14. januar 2015. Besøkt 3. mai 2019. 
 5. ^ «Valgprogram 2020-2023». Åpen folkekirke. 14. februar 2019. Besøkt 3. mai 2019. 
 6. ^ Finstad, Ann-Iren (24. mai 2015). «– En klar oppfordring til Den norske kirke». NRK. Besøkt 3. mai 2019. 
 7. ^ «Kandidatlister til Kirkevalget 2015». Den norske kirke. Besøkt 3. mai 2019. 
 8. ^ Bulai, Eva Marie (8. april 2014). «Kirken sier nei til homovigsel». NRK. Besøkt 3. mai 2019. 
 9. ^ Sandvik, Siv (16. april 2014). «Solberg vil ha åpenhet i Kirken». NRK. Besøkt 3. mai 2019. 
 10. ^ Lappegard, Sevat (2018). «Folkekyrkjeteologi» (PDF). Nytt norsk kirkeblad. 2018 (2): 9–39. 
 11. ^ «Mobilisering for åpen folkekirke». Vårt Land (norsk). Besøkt 3. mai 2019. 
 12. ^ «Vedtekter Åpen folkekirke». Åpen folkekirke. 12. januar 2016. Besøkt 5. mai 2019. 
 13. ^ «Satser på å bli permanent kirke-parti». Vårt Land (norsk). Besøkt 3. mai 2019. 
 14. ^ «Bispedømmeråd». Den norske kirke. Besøkt 6. mai 2019. 
 15. ^ Lek betyr 'ikke geistlig', i denne sammenhengen 'ikke en prest som er ansatt i kirka'. Til bispedømmeråd velges i tillegg til sju leke representanter, også en geistlig kirkelig ansatt (altså en prest) og en lek kirkelig ansatt (altså en som jobber i kirka, men ikke er prest). Biskopen er fast medlem av bispedømmerådet.[14]
 16. ^ Sunniva E. Holberg, Bjarke Schønwandt Mortensen og Pål Ketil Botvar (2016). Polarisering og kontinuitet - En analyse av kirkevalget 2015 (PDF). Oslo: KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning. ISBN 978-82-92972-42-7. 
 17. ^ Hanssen, Torsten (11. april 2016). «Gunleiksrud Raaum ny toppleder i kirken». Adresseavisen. Besøkt 3. mai 2019. 
 18. ^ «Kirkerådets medlemmer». Kirkerådet. Besøkt 3. mai 2019. 
 19. ^ Holbek, Jan Arild. «Nær full uttelling for Åpen folkekirke». Vårt Land (norsk). Besøkt 3. mai 2019. 
 20. ^ Bjåen, Bjørgulv K. «Vedtaket er gjort: Nå blir kirkevigsel for likekjønnede». Vårt Land (norsk). Besøkt 3. mai 2019. 
 21. ^ «Ny liturgi for homofile par vedtatt». Verdens Gang (norsk). Besøkt 3. mai 2019. 
 22. ^ «Vigselsliturgien». Den norske kirke. Besøkt 3. mai 2019. 
 23. ^ «Regionlag og kontaktpersoner». Åpen folkekirke. 27. februar 2015. Besøkt 3. mai 2019. 
 24. ^ NRK (1. mai 2019). «Stor støtte til Åpen folkekirke». NRK. Besøkt 3. mai 2019. 
 25. ^ «Kirkevalget». Kirkerådet. Besøkt 3. mai 2019. 
 26. ^ «Stem på oss i Kirkevalget 2019». Åpen folkekirke. 30. april 2019. Besøkt 3. mai 2019. 
 27. ^ «Biskop ville stanse hans kirkebryllup: Nå må de samarbeide». www.dagsavisen.no (norsk). Besøkt 3. mai 2019. 
 28. ^ «Nyvalgt leders tale ved årsmøtets slutt – Et svar på manges bønner». Åpen folkekirke. 8. februar 2016. Besøkt 3. mai 2019. 
 29. ^ «Styret». Åpen folkekirke. Besøkt 4. mai 2019. 

Eksterne lenkerRediger