Ånd i hanske

Ånd i Hanske - tidsskrift for figurteater er et norsk kulturtidsskrift for figurteater. Tidsskriftet ble etablert i 1983 på initiativ fra daværende styremedlem i Norsk Dukketeaterforening Knut Alfsen, og navnet ble foreslått av daværende styreleder Ragnhild Wang.[1][2] Tidsskriftet utgis fremdeles (per 2018) av foreningen, som i dag bærer navnet UNIMA Norge.[3]

Det første året var redaktøransvaret fordelt på et tospann; Knut Alfsen og Ole Bruun-Rasmussen. Deretter overtok Elisabeth Sievert Nilsen som redaktør, og hun ble etter hvert etterfulgt av Anne Helgesen.[2]

Tidsskriftet har som ambisjon å være figurteaterkunstens vindu mot omverdenen, et forum for faglig utvikling og en arena for analyse, debatt og kritikk.

Ånd i hanske redigeres i tråd med redaktørplakaten, og er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Tidsskriftets redaktører har blant annet vært Knut Alfsen, Anne Helgesen (1988–1993 og 1997–2003), Karen Høie og Hedda Fredly. Høsten 2016 ble Elin Lindberg redaktør for publikasjonen.[4]

ReferanserRediger

  1. ^ Ragnhild Wang og Vibeke Helgesen (2000). «Den magiske hånd : dukkespill og figurteater gjennom tidene». www.nb.no (norsk). Pax Forlag. Besøkt 24. mai 2018. «I 1983 kom tidsskriftet Ånd i Hanske med sitt første nummer. Bladet ble et viktig bindeledd innad, dessuten hadde man nå mulighet for å formidle veksten og mangfoldet i dukketeatret til kulturinteresserte utenfor miljøet.» 
  2. ^ a b Knut Alfsen (2009). «nummer 1/ årgang 26 UNIMA-Internasjonal 80 år UNIMA-Norge 35 år - PDF». docplayer.me. Besøkt 2. november 2018. 
  3. ^ «Tidsskrift for figurteater». www.unima.no (norsk). UNIMA Norge. Besøkt 24. mai 2018. 
  4. ^ «Tidsskrift for figurteater – UNIMA». www.unima.no. Besøkt 5. november 2017.